About us

Witamy! 
Jesteśmy grupą uczniów pochodzących z Wielunia i okolic. Uczymy się w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym,
gdzie rozwijamy swoje pasje
i umiejętności. Nie chwaląc się, jesteśmy bardzo kreatywnymi i otwartymi na nowe znajomości osobami. Każdy z nas jest inny - odróżnia nas nie tylko wygląd,
ale zainteresowania, umiejętności
i charaktery. Lubimy wyzwania, przygody
i podróże. Projekt Erasmus+ Euconnectour jest dla nas szansą
na zintegrowanie się i poznanie osób podobnych do nas. Dzięki niemu możemy nie tylko poznać fascynujące miejsca
w innych państwach, ale również kulturę
i ich mieszkańców, a przy tym praktykować nasze umiejętności
w zakresie j. angielskiego. Cieszymy się, że możemy brać w nim udział :)

Hi there!
We are a group of students from Wieluń and nearby villages. We attend Katolickie Liceum Ogólnokształcące where we develop our hobbies and improve our skills. Not that we brag about it, but we are creative
and open-minded people. Each of us
is different – we differ not only
in appearance, but also in interests, skills and character. We like challenges, adventures and journeys. Erasmus+ Euconnectour project is our chance to meet new people who are similar to us. Thanks to it, we can not only learn about fascinating places
in other countries, but also experience their culture, get to know their citizens, and also make progress in English.
It's awesome that we were given that opportunity to be part of this project:)